KONTAKT

040 218 928 

cistop.stanojevic@gmail.com
 

 

 

Usmerite Vašo pozornost v pomembnejše stvari, mi smo tu, da poskrbimo za Vas.

 

Napaka
 • XML Parsing Error at 1:108. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:113. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:117. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:373. Error 9: Invalid character

Hišnik

Kaj vtipkati v iskalnik ko iš?ete oziroma potrebujete storitve hišnika?

"?e se vam mudi, lahko takoj pokli?ete na našo številko 040218928
 in povprašate za nasvet oz. pomo?. Za branje ?lanka si lahko vzamete ?as kdaj drugi?. LP"

Nekatere od klju?ih besed ki vas privedejo do hišnika so:

 • hišnik na klic,
 • hišnik na poziv,
 • hišnik na zahtevo,
 • intervencijski hišnik,
 • hišnik, ki popravlja vse,
 • hišnik za montažo
 • hišnik po naro?ilu
 • iš?emo hišnika
 • potrebujemo hišnika
 • hišnik za prevoz...

 

Vsi ti izrazi pomenijo, da obstaja nekdo ("?ISTOP storitve") ki se ukvarja z raznovrstnimi hišnimi opravili, katerih jih ljudje sami ne želijone znajo ali ne morejo opraviti.

Kot bi npr. želeli zamenjati pokvarjeno oz. zlomljeno stikalo za lu? in ugotovite, da tega še niste opravljali in da obstaja veliko tveganja za hude poškodbe. Nato pokli?ete nekoga za nasvet ali pa kar za pomo? pri menjavi, saj je tako, na videz nedolžno opravilo lahko zelo zelo nevarno.

Takrat pomislite, da obstaja nekdo ("?ISTOP storitve"), ki se s takimi opravili ukvarja vsakodnevno in z veseljem ter ima na tem podro?ju veliko izkušenj ( dobrih in slabih ).

Torej ?e iš?ete nekoga, ki vam zna svetovati in pomagati, obvezno premislite ali je vredno tvegati in taka opravila opraviti sam ali enostavno prepustiti strokovnjakom?

S ?im se torej Hišniki ukvarjamo?

Opravila in naloge hišnika se dolo?ijo v pogodbi med etažnimi lastniki in izvajalcem. Kakšen obseg nalog in koliko preventivnih pregledov bo izvajal, je odvisno od zahtevnosti objekta.

Osnovni opis nalog hišnika:

 • vizualni pregledi skupnih delov in naprav po objektih v skladu s planom ter skrb za zagotovitev tehni?ne in tehnološke pravilnosti delovanja skupnih delov in naprav na objektih,

 • obveš?anje o morebitnih napakah in ovirah,vizualni pregledi dvigal (razsvetljava, signalizacija),

 • obveš?anje pooblaš?enega serviserja o morebitnih napakah in ovirah, popravila, ?e je to v njegovi mo?i,

 • pregled skupnih površin (razsvetljava, vodovod, zunanjost in okolica objekta),

 • sprotna manjša popravila na skupnih elektri?nih inštalacijah (menjava stikal, vti?nic, žarnic, domofonskih naprav…),

 • sprotna manjša popravila vodovodne napeljave,

 • pregledi instalacij in naprav za ogrevanje, kontrolni pregledi naprav za požarno varnost (hidranti, gasilski aparati, zasilna razsvetljava,..),

 • vzdrževalna dela oz. popravila (manjša popravila opleska, zapiranje ventilov ipd.), razen tistih, za katera so potrebni pooblaš?eni serviserji, oziroma jih zaradi narave ali obsega dela ne sme izvesti sam,

 • vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na objektih,

 • sprotno obveš?anje operativnega upravnika objekta,

 • skrb za takojšnjo odpravo napak v delovanju skupnih delov in naprav ter prisotnost pri servisiranju naprav,

 • reševanje nujnih primerov na objektih (izliv vode, fekalij), tudi izven rednega delovnega ?asa,

 • ?iš?enje snega po planu zimske službe v okolici objektov in pred vhodi, zaš?ita pred poledico (posip s soljo), ob ve?jem sneženju organiziranje pluženja in odvoza snega,

 • priprava kesonov za odvoz smeti , ?iš?enje mesta postavitve kesonov in ?iš?enje kesonov,

 • nadzor in koordinacija z varnostno službo (?e je objekt varovan),

 • dnevno ?iš?enje okolice objekta in skrb za urejenost okolja,

 • zagotovitev telefonske dosegljivosti v nujnih primerih,

 • opozarjanje na spoštovanje hišnega reda,

 • druga potrebna dela, povezana z izvajanjem zgoraj navedenih del in v skladu z odredbo in po navodilih organizacijskega vodje vse vklju?no z organizacijo, izvedbo in pomožnimi deli

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.

 " Poštenost, kvaliteta in najboljše cene "

"Servis prilagojen vašem okusu in po vaši meri s pravim pristopom"

Prisotni 3 gostov .
Joomla Templates by Joomla Hosting